ข่าว สตูล

สตูล เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าพลิกฟื้นป่าชายเลนจากนายทุน

สตูล เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าพลิกฟื้นป่าชายเลนจากนายทุนวันนี้20 มีนาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท.) ได้สั่งการให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล พร้อมด้วยพ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้วผบ.ร.5 พัน.2, บก.ควบคุมพล.ร.5,พ.ต.ภูมิศักดิ์ ศักดิ์เพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารราบที่ 5 ,เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ต.และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังร่ยมกับ ภ.จว.สตูล, ชป.รส.ร.5 พัน.2,ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสตูล, กก.6 ปป.การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ตชด.436, สนง.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ควนขัน),

 

ศูนย์ป่าไม้สตูล, สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 – 37 และ 41 ได้ร่วมเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านคลองน้ำเวียน หมู่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จากการเข้าตรวจยึด ครวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปรับสภาพเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ เข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ โดยการยกร่องคันดินปลูกพืชอาสินชนิดปาล์มน้ำมัน และต้นมะพร้าว จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ จำนวน 9 – 0 – 96 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.30 และกำหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค.43 ,ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค.43 และ อยุ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ 5 จ.สตูล ซึ่งเป็นที่เป้าหมายทวงคืนผืนป่าตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ลง มิ.ย.57 แลเ คำสั่ง คสช.ที่ 66/57 ลง 17 มิ.ย.57 ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สบคบและสนับสนุนช่วยเหลือ และตามนโยบายทวงคืน (พลิกฟื้น)คืนป่าชายเลน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้การปฏิบัติไม่พบผู้ต้องหาในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและ ได้มอบหมายเรื่องราวให้ นายเอกชัย เถรว่อง หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 ( ตำมะลัง สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล เพื่อสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ตามกฎหมายต่อไป

https://youtu.be/qjhB0c_aDBg

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล