Reporter&Thai Army

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 38 อ.สันติสุข

เมื่อ 20 เม.ย.62 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 38 อ.สันติสุข ร่วมกับ นายธนัชฌาย์ นาตัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, สมาชิกกองร้อย อส.อ.สันติสุข และ ประชาชนจิตอาสา อ.สันติสุข ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน บ้านของนายน้อย คำนาน บ้านเลขที่ 112 ม.5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย