Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 4 กองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14

เมื่อ 20 เม.ย.62 กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 4 กองร้อยรักษาความสงบที่ 1 อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 ต.ทรงธรรม อ. เมืองฯ ,ราษฎร จิตอาสา , จัด กพ.ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนเนื่องจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา โดยทำการซ่อมแซม บ้าน ราษฎรพื้นที่ ต. ทรงธรรม ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ 86/1 หมู่ 9 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จว.กำแพงเพชร

ทั้งนี้ ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือ จากหน่วยงานฝ่ายปกครองท้องถิ่น เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และซ่อมแซม มีประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ สนับสนุนอุปกรณ์การช่าง ร่วมช่วยเหลือ ซ่อมแซม และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย