Reporter&Thai Army

กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ได้นำกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย)

เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๒ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ได้นำกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอห้วยคต บริเวณ บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๑ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี อยู่รวมกันจำนวน ๘ คน ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยหลังคากระเบื้องได้รับความเสียหายจำนวน ๒๕๐ แผ่น เปลี่ยนเป็นเมทัลชิทจำนวน ๑๓ แผ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย