Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวรชาติ ศรีไม้ นายก ทต.บ้านธิ และ นายถนอม เทพไหว รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.)

เมื่อ 19 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวรชาติ ศรีไม้ นายก ทต.บ้านธิ และ นายถนอม เทพไหว รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) ในโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และ การออกเสียงประชามติมืออาชีพ จัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ จว.ล.พ. โดยมี นายประภาส อึ้งตระกูล นอภ.บ้านธิ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ทต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน