Reporter&Thai Army ข่าวการศึกษาและไอที

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์

เมื่อ 19 ก.ย.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., ร.ท. มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.), พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัด จว.ล.พ., นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หน.สนง.จว.ล.พ., นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จว.ล.พ., นายประพันธ์ สนิทมัจโร หน.สนง.ปภ.จว.ล.พ., น.ส.ประณยา ชัยรังษี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สนง.พมจ.ล.พ., นายสุกิจ ไชยนวล ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จว.ล.พ. พร้อมคณะครู – บุคลากร และนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จว.ล.พ., สภ.ป่าซาง, นอภ.เมืองลำพูน, นอภ.ป่าซาง, กศน.จว.ล.พ., ศึกษาธิการ จว.ล.พ., สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จว.ล.พ., ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ล.พ., คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จว.ล.พ. และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จว.ล.พ.

ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ถุงเท้า, กระเป๋าเป้, สมุด, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, กบเหลาดินสอ, ไม้บรรทัด, ไม้โปรแทรกเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้แก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคระห์ 26 จว.ล.พ. โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ จำนวน 845 คน ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จว.ล.พ. ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จว.ล.พ. เป็นประธานพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 900 คน