ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา น้อมกราบในเมตตาหลวงปู่โอภาส โอภาโส วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา น้อมกราบในเมตตาหลวงปู่โอภาส โอภาโส วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. พล.ต.พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ชุด ชป.กร.ประจำอำเภอ ชุดที่ 5 เดินทางไปกราบนมัสการในเมตตาของ พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ด้วยเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เคยถวายกรรมฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห้วงวันที่ 26 – 28 มิ.ย.64 ณ พระบรมมหาราชวัง และท่านยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จนทำให้วัดจองคำได้รับยกย่องจากมหาเถระสมาคมให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัด” ในการนี้ได้นำ แพทย์จิตอาสา 904 พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถวายการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมได้ถวายด้านปัจจัยและสิ่งของต่างๆ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม ชุดยาสามัญ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 1 วัดจองคำ พระอารามหลวง เป็นการร่วมสืบทอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง