สถานที่ท่องเที่ยว

นายเริงวิทย์ ถนอมแสง ท่านนายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหน่อมเหนือ

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.29 น. นายเริงวิทย์ ถนอมแสง ท่านนายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหน่อมเหนือ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ชุมชน สืบสานวัฒธรรมอันดีงามของชมชนสืบไป/บ่าวพีรพล รายงาน