ข่าวเชียงใหม่

อำเภอพร้าวส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล คสช

อำเภอพร้าว เชียงใหม่
201061_อำเภอพร้าวส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล คสช


20 ตุลาคม 2561 เวลา09.00 น.
จากการที่ทาง อาจารย์แป๊ะ หรือ ร้อยเอกพรศักดิ์ บุตรเมือง นักชีวอินทรีย์ อดีต ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารม้าที่4 รักษาพระองค์ ได้นำเอาศาสตร์พระราชามาใช้กับเกษตรกรและประชาชนฝึกทำน้ำหมักชีวะภาพเพื่อการเกษตร และได้ขยายผลไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เมื่อออกจากราชการแล้วยังเป็นแนวจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทน เข้าให้ความรู้เกษตรกร และนักเรียน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยทางนายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการชำนาญการพัฒนาชุมชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ได้นำชมการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้อินทรีย์ชีวภาพทดแทนสารเคมีโดยสิ้นเชิง ซึ่งกำลังได้เพิ่มขยายสู่กลุ่มผู้ผลิตมากขึ้นกว่า 50 % ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นและส่งเสริมของทางอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพทดแทนสารเคมีในการฉีดพ่นทั้งฆ่าแมลง และเชื้อโรคของพืช ตลอดจนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี ได้มีเกษตรกรหลายร้อยรายที่หันมาใช้สารอินทรีย์ 100 % จากการบอกเล่าจากเกษตรกรให้ทราบว่าสารอินทรีย์หลายตัวที่ทางส่วนราชการและกลุ่มจิตอาสาผู้เชียงชาญทางอินทรีย์ชีวภาพ ได้มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทำกับมือจนเกิดความเชียวชาญและสามารถที่จะไปสอนให้กับกลุ่มเกษตรกรต่างๆในหลายพื้นทที่ ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ได้หันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพที่ทำกันเองและได้ผลจริงๆ เช่นที่นายของนายทวี ประทุม เกษตรกรตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถผลิตข้าวในนา2 ไร่เศษที่ได้เมล็ดข้าวทั้งหมดถึง 2,285 กิโลกรัม และผลิตพืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลาที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในวันละมากกว่า 3,000 บาท และครอบครัวของนายวรพงษ์ บุญเรือนยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยใต้ ตำบลสันทราย เกษตรกรตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถที่จะทำการเกษตรและมีรายได้วันละกว่า 3,000 บาท ซึ่งใช้เกษตรอินทรีย์ 100% นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการชำนาญการพัฒนาชุมชน อำเภอพร้าว ได้แจ้งผู้สื่อข่าวว่าทางนายอำเภอได้สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ทดแทนเกษตรเคมี อย่างเต็มที่และเข้าให้ความรู้และฝึกเกษตรกรให้ทำน้ำหมักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง หน่วยงานไหนอยากจะมาชมหรือดูงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ จะสามารถเข้าชมการผลิดและการทำน้ำหมักชีวภาพที่ทดแทนเคมีได้สามารถเข้าสัมผัสจริงๆในพื้นที่จริงและนำไปใช้ในพื้นที่ตนเองได้

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว