Reporter&Thai Army

ผบ.ทรควงภรรยาร่วมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริผบ.ทรควงภรรยาร่วมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านช่วยเหลือ นางสาวปารีดะ เจะเฮาะ ซึ่งมีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ“กองทัพเรือ ที่ประชาชน เชื่อมั่น และภาคภูมิ” ณ บ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วย คุณรสริน ทากุดเรือ ประธานชมรมแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธี สร้างความปราบปลื้มใจแก่ นางสาวปารีดะ เจะเฮาะ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โดย นางสาวปารีดะ เจะเฮาะ ได้กล่าว พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และ นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารชุดช่างก่อสร้างที่ได้ช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ในครั้งนี้ ได้บ้านหลังใหม่แล้วมีความสุขมาก ขอให้ทุกท่านที่ช่วยเหลือ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเอกองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา จงคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง