เกษตรกร

โครงการ “ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์” เพื่อการเกษตร

ร้อยเอ็ด…

โครงการ “ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์” เพื่อการเกษตร

*ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “”ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์” เพื่อการเกษตร ที่บึงด่านสามัคคี ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

**วันที่ (19 พ.ย. 61) เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุม อบต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายหร่อยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตยฺ” โดยมีนายเสฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม กล่าวต้อนรับพร้อมผู้นำชุมชน/ผญบ.จาก 15 ชุมชนของตำบลนาอุดมเข้ารับฟังผลดี-ผลเสียของโครงการโดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการนำเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในดำเนินโครงการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงาน
***นายเสฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามโครงการ “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” จากอ่างเก็บน้ำบ้านบึง หรือ บึ่งด่านสามัคคี ในเนื้อที่ 196 ไร่ ความลึกของบึงอยู่ที่ ประมาณ 10 เมตร บึงด่านสามัคคีแห่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจของชาวตำบลนาอุดม และ ตำบลในระแวกใกล้เคียงเพราะเป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืด และนำนำ้ไปใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งอีกด้วย หากทางผู้ตรวจการมาเยี่ยมครั้งนี้เห็นสภาพความจริงและ ความต้องการถึงความจำเป็นของเกษตรกรส่งเรื่องให้ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป และ รัฐบาลรับทราบ อนุมัติโครงการ ก็จะส่งผลให้ชาวตำบลนาอุดม และ ตำบลใกล้เคียงปราศจากภัยแล้งในระดับหนึ่ง สามมารถทำการเกษตรได้ 1,200 ไร่.ในช่วงฤดูแล้ง…


สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน