ข่าวบันเทิงและกีฬา

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์
ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และคีตะมวยไทย โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผอ.รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกด้านสถานที่การแข่งขันและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า จากที่ สพป.นศ.2 ได้คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ในวันนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดต่อไป โดย สพป.นศ.2 ตระหนักถึงความสำคัญด้านการกีฬากับการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกสังกัด “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561
ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามลำดับ สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ และจะแข่งขันระดับประเทศระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2561 ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน