นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สงขลา/หาดใหญ่ จนท.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง

สงขลา/หาดใหญ่ จนท.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง

เมื่อเวลา 17.00 20 พ.ย.61 ที่ บก ตม.6 อ.คลองหอยโข่ง สงขลา พ.ต.อ.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบก.รรท. ผบก.ตม.6เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 ของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 6 โดยร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กก.7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กก.3 สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง กรมทหารที่ 5 และจัดหางานจว.สงขลา รวม 110 นาย พร้อมยานพาหนะตรวจการณ์ 14 คัน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งการระดมกวาดล้าง

 

ด้าน พ.ต.อ.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบก.รรท. ผบก.ตม.6 กล่าวว่า การปล่อยแถวครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลในการเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ใน 14 จังหวัดทางภาคใต้ ในการสกัดกั้นป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญกรรมข้ามชาติไม่ให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดฏกหมาย อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการเข้าเมือง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริการเข้าเมือง และแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยป้องกันภยันตรายต่างๆในเทศกาลวันลอยกระทง

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา/รายงาน