Reporter&Thai Army

กองทัพบก เคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชน คือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชน คือความสุขของเรา

กองทัพบก เคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชน คือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชน คือความสุขของเรา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1800 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ได้ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 ของชุดปฏิบัติการบินกองกำลังนเรศวร ศูนย์การบินทหารบก พร้อมด้วยทีม Sky Doctor ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จากพื้นที่ ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ โดยเป็นผู้ป่วยเด็กชายวัย 12 ปี บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระ เป็นเลือด ความดันต่ำ มีอาการอ่อนเพลีย เขายังมายัง สนาม ฮ. ฉุกเฉินค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เมื่ออากาศยานถึงที่สนาม ฮ.ฉุกเฉิน ได้มีชุดเสนารักษ์จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง เข้ารับผู้ป่วยและนำไปรักษาต่อที่โรงบาลแม่สะเรียง โดยได้รับรายงานขั้นต้นเด็กมีอาการปลอดภัย

ทั้งนี้พื้นที่บ้านปอหม้อ เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหากเป็นหน้าฝนการเดินทางจะยากลำบาก ติดปัญหาดินสไลด์ต้นไม้หักทับถนนหากเป็นหน้าแล้ง การเดินทางเข้าตัวเมืองแม่สะเรียงจะใช้เวลาประมาณ 10 -12 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย หากไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยอากาศยานและทีมแพทย์ การเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว อาจจะล่าช้าและไม่ปลอดภัย

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส