Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง.ผบ.มทบ.3๒ รักษาราชการแทน รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร

เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง.ผบ.มทบ.3๒ รักษาราชการแทน รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร ในพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านซิแบร อ.อมก๋อย จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย