Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี!! เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 7 !!

“พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี!! เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 7 !!

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง

 

ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้
1.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของตำรวจภูธรภาค 3 ครั้งที่ 7 วันที่ 30 ม.ค. 62
ไกล่เกลี่ยได้ 1,158 ราย รวมโฉนด 1,256 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 3,420 ไร่ 19 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,591,825,900 บาท
2.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 30 ม.ค. 62
เกลี่ยได้ 2,273 ราย รวมโฉนด จำนวน 1,988 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 5,481 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,919,108,228 บาท
๓.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ 1-7)
ไกล่เกลี่ยได้ 17,018 ราย รวมโฉนด จำนวน 13,700 ฉบับ
รวมเนื้อที่ 42,076 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน 19,148,905,897 บาท
ซึ่งในวันนี้ (30 ม.ค. 62) จึงได้จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี!!

 

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!