Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา นายอำเภอเมืองเจรจายุติปัญหาขัดแย้งนายทุนปิดถนนทางเข้าออกชาวบ้าน

พะเยา นายอำเภอเมืองเจรจายุติปัญหาขัดแย้งนายทุนปิดถนนทางเข้าออกชาวบ้าน

นายอำเภอเมืองพะเยา เรียกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ รวมทั้งเจ้าของที่ดิน หลังจากการที่ชาวบ้านร้องนายทุนทำการปิดเส้นทางเข้าออกพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดเจ้าของที่ดินยอมถอยโดยรับปากจะปรับปรุงถนนทางเข้าออกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของตนเอง ภายใน 1-2 วันนี้

นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ต้องเรียกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการที่มีนายทุนเจ้าของที่ดินทำการปิดเส้นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน และเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา จนชาวบ้านจำนวนมากได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ต้องเข้าทำการร้องเรียนกับทางอำเภอ เพื่อให้มีการแก้ไข

ล่าสุดได้มีการเจรจากันทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและเจ้าของที่ดิน จนได้ข้อสรุปว่าทางเจ้าของที่ดินยอมที่จะเปิดเส้นทางให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ได้ใช้สัญจร และยอมที่จะเปิดเส้นทางโดยผ่านพื้นที่ของตนเอง ในเส้นทางที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะเร่งทำการปรับปรุงเส้นทางให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ใช้เส้นทางในการทำการเกษตร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเจรจาตกลงกัน ทางอำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ก็ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่และกำหนดพื้นที่ในการที่จะทำถนน รวมทั้งกั้นแนวเขตถนน เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ชาวบ้านได้ใช้ต่อไป สัมภาษณ์… นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา

https://youtu.be/erhYKgNwf6I