ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“พล.ต.ท.ประจวบฯ ผบช.ภ.5”  ต้นแบบการดำเนินการโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

“พล.ต.ท.ประจวบฯ ผบช.ภ.5” ต้นแบบการดำเนินการโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ผบช.ภ.5 ผู้นำหน่วยต้นแบบการดำเนินการตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยใช้พื้นที่สวนและพื้นที่นาในบ้านพักส่วนตัว ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว โดยนำผลผลิตที่ได้ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวนำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ดำเนินการตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านส่วนพักส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวอาทิเช่น ผักบุ้ง ผักกาดแม้ว ถั่วฝักยาว ถั่วฟู มะเขือเปราะ กระหล่ำปลี กระหล่ำดอก ผักปัง ผักเชียงดา ตะไครั ข่า กล้วย เสาวรส ผักคะน้า โหระพา ใบแมงรัก กระเจี๊ยบ มะละกอ เป็นต้น โดยนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย.

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง