Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว นราธิวาส

นาวิกโยธินภาคใต้ รับโอวาท ผบ.ทร.เนื่องวันกองทัพเรือ พร้อมทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินไทย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะจือริ

นาวิกโยธินภาคใต้ รับโอวาท ผบ.ทร.เนื่องวันกองทัพเรือ พร้อมทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ / หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ ได้เป็นประธานให้โอวาท และอ่านสาร พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ ผบ.ทร. ให้กับกำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เนื่องในวันที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน ทุกปี เป็นวันกองทัพเรือไทย 

โดยกองทัพเรือ ถือเอาวันมหามงคล วันกองทัพเรือ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพเรือที่ทันเข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิ ซึ่ง
ในการจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอก พะเจ้าบรมวงศ์เธออาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ กองทัพเรือเป็นสถาบันหลักของชาติไทยมาโดยตลอดทั้งภารกิจที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือประชาชน และที่สำคัญยิ่งคือ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยวันเดียวกันนี้ ทางหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สนามหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ในรอบบริเวณ ค่ายจุฬาภรณ์
เนื่องในวัน กองทัพเรือ

https://youtu.be/vPPNWM2WXB4