Uncategorized ข่าว สตูล

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายร.5พัน2) จังหวัดสตูล เปิดให้เยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายร.5พัน2) จังหวัดสตูล เปิดให้เยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

จำนวน 149 นายเพื่อให้ทหารใหม่ได้รับกำลังใจจากญาติและผู้ปกครองหลังการฝึกผ่านไป 3 สัปดาห์
พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานเปิดงานเยี่ยมญาติทหารใหม่ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายร.5พัน2) อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยเป็นทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 จำนวน 149 นาย จากจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล นราธิวาส และปัตตานี พร้อมกล่าวว่า เป็นนโยบายที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยฝึกทุกกองพันดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดีทั้งเรื่องระเบียบวินัย การสร้างขวัญและกำลังใจ และในแต่ละผลัดช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกจะต้องจัดให้มีการเยี่ยมญาติ เพื่อให้ทหารใหม่ได้แสดงขีดความสามารถว่าตั้งแต่เริ่มฝึกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ญาติผู้ปกครองเกิดความรู้สึกสบายใจว่า ค่ายร. 5 พัน 2 ดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าตลอดห้วงการฝึกนั้นมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ด้วยหลักสูตรที่ความเข้มข้น ฝึกความอดทนและวินัยของทหารใหม่ทุกนาย รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด ทางค่ายฯ ได้ตรวจสารเสพติด ตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นทหาร ระหว่างฝึก และสุ่มตรวจตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป เพราะจะเปิดให้เยี่ยมทหารใหม่ได้ทุกสัปดาห์
สำหรับบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ญาติผู้ปกครองและเพื่อนได้พบทหารใหม่ พร้อมรับจดหมายแทนใจและดอกกุหลาบที่ทหารใหม่มอบให้ พร้อมกันนี้ได้เปิดให้ชมการแสดงศิลปะป้องกันตัวและชุดยิงปืนฉับพลันจากทหารใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนที่ร่วมชม
ด้านกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าเยี่ยมทหารใหม่ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจ คิดถึง และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน เชื่อว่าเมื่อปลดประจำการไปจะเป็นคนดีและมีวินัย ช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มกำลัง

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล