ทาง ป.ป.ส.ภาค6 มีนายอุดม นามเมือง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 พร้อม นางสาวสุมนา วิรัชชั่ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง


วันที่20ธ.ค2561 ทาง ป.ป.ส.ภาค6 มีนายอุดม นามเมือง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 พร้อม นางสาวสุมนา วิรัชชั่ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกและได้นำสื่อมวลชนมาชมบ้านของ นางคำไคล คงศรีไพร เป็นประธานชุมชนบ้านนาดี หมู่ 4 ได้พาเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ซึงได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานโฮมสเตย์ไทยดีเด่นผลิตข้าวปลอดสารพิษ พาชมชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี@บ้านนาบัวที่นี้มีต้นดอกฝายนำฝายมาปั่นทอเป็นเสื้อมีจัดกิจกรรมลงข่วงกลุ่มรถพานักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพชมเขาคาดตำนานของพ่อขุนศรีอินทนาทิตย์ ได้มาเล่นว่าวขาดเลยเรียกเขาคาดมาจนถึงปัจจุบัน

,