ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ขนส่งเชียงใหม่ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก และรถโดยสาร บริเวณหน้าสุสานบ้านเด่น ตรวจพบค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 คัน ดำเนินการ พ่น “ห้ามใช้”

ขนส่งเชียงใหม่ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก และรถโดยสาร บริเวณหน้าสุสานบ้านเด่น ตรวจพบค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 คัน ดำเนินการ พ่น”ห้ามใช้”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่ / ตำรวจจราจร และกรมควบคุมมลพิษ ตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก และรถโดยสาร บริเวณหน้าสุสานบ้านเด่น ตรวจวัดควันดำรวมทั้งสิ้น 70 คัน พบรถโดยสารสองแถวประจำทางและไม่ประจำทาง มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 คัน ดำเนินการ พ่น”ห้ามใช้”และแจ้งเจ้าของรถนำรถไปปรับปรุงแก้ไข และเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้งานต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง