วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 19 คนโดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วม แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2561

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 19 คนโดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วม แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2561

%d bloggers like this: