ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอหนองพอกขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายกิจกรรม “kickott ลงทะเบียน digital lD” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายนพ.ศ 2566 เวลา 09.00 น นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอกเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม kicott การลงทะเบียนยืนยันผู้รับบริการด้วย Digtal lDเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวกและรวดเร็วจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 4 ของประเทศที่ต้องพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลระบบยืนยันตัวตนและพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ ณ.ที่อาคารหอประชุม ณโรงเรียนหนองพอกวิทยาคมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสมพร โมครัตน์ สาธารณสุขอำเภอหนองพอก นายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มองค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลในการจุดเริ่มต้นและดำเนินงานต่อไป

สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว
ผอ.ศูนย์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด