ประชุมสภาเทศบาล ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ประชุมสภาเทศบาล ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

นายสมชาย ประเสริฐ ประธานสภาเทศบาลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เรื่องการบริหารงบประมาณในปี 2562 โดยมี น.ส.นวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลดอนหัวฬ่อ นายสมเจตน์ ไตรรักษ์ รองนายกฯ นายบุญส่ง คชชา รองนายกฯ นายนะภา หอมเสียง ที่ปรึกษานายกฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 6 เทศบาลดอนหัวฬ่อ เมื่อ 15 ส.ค.2561

// โต พานทอง