วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด นักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด นักเรียนนักศึกษา

ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชลอ ช้างเผือก รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามพัน นายธนภัทร ธรรมสีหา ปลัด อ.บึงสามพัน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ทหาร ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,267 คน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มาก ดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การสร้างภูมิต้านทาน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินการตามโครงการตรวจปัสสาวะนักเรียน และนักศึกษา ให้ครอบคลุม 100% เพื่อเป็นการคัดกรองเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา ไม่ให้เป็นแหล่งในการเผยแพร่ยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเจตคติ และการสำนึกที่ดีในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
โดยทาง วิทยาลัยฯ จะทำกาสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ทุกๆ 4 เดือน โดยไม่แจ้งให้ นักเรียน นักศึกษา รู้ตัวก่อนล่วงหน้า ซึ่งจะเน้นตรวจสารเสพติด ประเภท1ยาบ้า และ2กัญชา ด้านนักเรียนนักศึกษาหญิง นอกจากตรวจหาสารเสพติดแล้ว ยังมีการตรวจการตั้งครรภ์ เพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นในวัยเรียน ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดวันนี้ ผลปรากฏว่า เป็น 0 ไม่พบสารเสพติดใดๆ ในจำนวนนักเรียน นักศึกษา 1,267 คน

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์