ปราจีนบุรี อ.บ.ต. บางแตน จัดโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ปราจีนบุรี อ.บ.ต. บางแตน จัดโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

 

 

วันนี้ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายบุญเตือน อินคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะและจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 ณ วัดบางแตน

ต่อมา นางสาวธันยนันท์ ยังเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดจากขยะ การกำจัดขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะและการรีไซเคิล และยังมีกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัว การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวและการทำไก่จากขวดพลาสติก

โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแนวทางแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะและจังหวัดสะอาด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นจิตสํานึกเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยก วิธีการลดปริมาณขยะ และการนําขยะมาใช้ ประโยชน์

 

ภาพ/ข่าว วัฒนา พวงสมบัติ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี