บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.ห้วยคต, จนท.เกษตรอำเภอ และ จนท.สาธาณสุข บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

เมื่อ ๒๙๑๐๐๐ – ๒๙๑๒๐๐ พ.ย. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.ห้วยคต, จนท.เกษตรอำเภอ และ จนท.สาธาณสุข บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ ม.๓ บ.ทุ่งสารี ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนแจ้งผ่านเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่า เกิดข้อพิพาทในเเนวเขตที่ดิน จำนวน ๓ ราย และในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระดับหมู่บ้านโดยให้ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากครอบครัวใดมีปัญหาก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้านต่างๆของหมู่บ้าน สำหรับข้อพิพาทในแนวเขตที่ดินได้ประสานให้ สนง.ที่ดินอำเภอ เข้าตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย