กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำอำเภอโพนทองทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 4 คันที่ทำการดัดแปลงสภาพสำหรับการแข่งขันและก่อให้เกิดเสียงดัง

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำอำเภอโพนทองทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 4 คันที่ทำการดัดแปลงสภาพสำหรับการแข่งขันและก่อให้เกิดเสียงดัง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสุขเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโพนทอง ร่วมกับ นายขวัญราม สุขสาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,นายเลอศักดิ์ เถื่อนพาชิน ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ชัยศรี สวป.สภ.โพนทอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำอำเภอโพนทอง

 

แจ้งว่าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ได้มีการปรับแต่งแปลงสภาพให้เกิดเสียงดังและประชันความเร็ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงท่อไอเสียทำให้เกิดเสียงดังจริง และมีการดัดแปลงสภาพเพื่อใช้ในการแข่งขันทำความเร็ว

โดย จนท.ได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เพื่อไม่ให้ส่งเสริมหรือมีการปรับแต่งเครื่องยนต์อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งรถในทางสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการ มีความเข้าใจและยินดีปฏิบัติตาม พร้อมทั้งได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 4 คันที่ทำการดัดแปลงสภาพสำหรับการแข่งขันและก่อให้เกิดเสียงดัง ไว้ที่ สภ.โพนทอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–