สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์
เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑