สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์
เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

%d bloggers like this: