Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์OTOPถั่วแปรรูปบ้านป่านอำเภอจังหารเมืองร้อยเอ็ด

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์OTOPถั่วแปรรูปบ้านป่านอำเภอจังหารเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้( 16 ต.ค. 62)นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเสริฟบนเครื่องบินคือ “ถั่วป่านทอง” โดยท่าน วันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุน ได้รับ อย.45-01143-2-002 บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน คุณภาพดีอร่อย หอมกรอบถั่วลิสงผลิตโดยเกษตรกร มืออาชีพจากนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร กรมส่งเสริมการเกษตร วันนี้ นายสมพงษ์ นาเสงี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงสิงห์ เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่านเทคโน นำสินค้ามาส่งตามใบสั่งของลูกค้า โดยส่วนประกอบ ถั่วลิสง เกลือ ขบเคี้ยว อร่อย กรอบ มีประโยชน์ สั่งจองได้ที่ 45 ม.17 บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.086-9097843 หรือ 085-1486960 หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร ครับ

**ข้อมูล*วัชรินทร์ เขจรวงศ์ รายงาน
{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด