พ.อ.รัตนะ พัฒนะโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒/ ผู้รับผิดชอบอำเภอ สองแคว (รส.) มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ /หน.ชป.มวลชน.อ.สองแคว จว.น.น. จัดกำลังพลดำเนินกิจกรรมโครงการ “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐”

เมื่อ ๑๐๒๐๐๐ ธ.ค.๖๑ พ.อ.รัตนะ พัฒนะโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒/ ผู้รับผิดชอบอำเภอ สองแคว (รส.) มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ /หน.ชป.มวลชน.อ.สองแคว จว.น.น. จัดกำลังพลดำเนินกิจกรรมโครงการ “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” พื้นที่ ต.นาไร่หลวง ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะวิทยากรได้แก่ จ.ส.อ.ณัฐติศักดิ์ เขียวมั่ง จ่ากองร้อย ฯ , พ.ต.ต.ชัยสิทธิ์ ชราชิต สวป.สภ.สองแควฯ, นาย ญาณวุฒิ สองแก้ว ปลัดอำเภอสองแคว, และ อส.ธีระวัฒน์ ฝีปากเพราะ ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมบ้านสองแคว ม.๕ ต.นาไร่หลวง อ.สองแควฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๙๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๐๒๑๐๐ ธ.ค.๖๑ เหตุการณ์ปกติ