รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางเยี่ยม นางลัดดา แตงตรง ซึ่งมีอาการป่วยเป็นลมหมดสติ ระหว่างกระทำพิธีเปิด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ICU ศัลยกรรมประสาท ตึกรังสีและผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

 

ด้วย นางลัดดา แตงตรง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ในกลุ่มที่ 2 รอการขับขี่ ระหว่างกระทำพิธีเปิดมีอาการเป็นลมหมดสติ เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช แพทย์ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ทำทีซีสแกน แพทย์ได้ทำการผ่าตัด ออกจากห้องผ่าตัดเวลา 22.15 น. ขณะนี้พักรักษาอาการอยู่ภายในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ICU ศัลยกรรมประสาท ตึกรังสีและผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช ปัจจุบันอาการยังไม่รู้สึกตัว แพทย์ทำการกระตุ้นแล้วยังไม่ลืมตา แขนข้างขวายก ได้ระดับแนวราบ แขนข้างซ้ายยกได้ระดับอก การเต้นของหัวใจเป็นปกติ แต่แพทย์ผู้รักษายังสั่งให้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ และดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่ง นายเทียบ แตงตรง สามีของผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยมีประวัติการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก