มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) พ.ท.บุญพบ ศรีวิชัยมา หน.ชป.อ.เมืองตาก/ วิทยากรกระบวนการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ลงพื้นที่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จว.ต.ก. จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐”

เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก)
พ.ท.บุญพบ ศรีวิชัยมา หน.ชป.อ.เมืองตาก/
วิทยากรกระบวนการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ลงพื้นที่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จว.ต.ก. จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, การสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๑๐ บ.ประจำรักษ์ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จว.ต.ก. มีประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าร่วมฯ จำนวน ๕๐ คน