หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสำโรง, ตำรวจ สภ.ศรีสำโรง, กำนัน ต.บ้านนา และผู้นำหมู่บ้าน จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ

เมื่อ ๑๑๐๘๓๐ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสำโรง, ตำรวจ สภ.ศรีสำโรง, กำนัน ต.บ้านนา และผู้นำหมู่บ้าน จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลเจ้าแม่ ม.๑ ต.บ้านนา(๑) มีประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย