คึกคัก!!! นทท.เข้าร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คึกคัก!!! นทท.เข้าร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาเข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง และนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง นางสำรอง เกิดในหล้า กำนันตำบลนางรอง นางชำเลือง แป้นรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตาเข้ม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาเข้ม ร่วมเปิดงานในครั้งนี้

 

สำหรับโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงให้เกิดเป็นรายได้ การปรับ กลยุทธ์เชิงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรม เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน

 

บ้านหนองตาเข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากอำเภอนางรอง ให้ดำเนินการตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กลุ่มทำสมุนไพรต่างๆ หอแสดงศิลปะ อนุสาวรีย์คุณตาเข้ม และแปลงผักสวนเกษตรผสมผสาน และลานวัฒนธรรมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย กิจกรรม งานฝีมือ การทอผ้าไหมพื้นบ้าน การทำของฝากจากเศษผ้าไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย สวนเกษตรผสมผสาน สินค้าชุมชนที่จัดแสดงจำหน่าย ในพิธีนั้นจัดให้มีการรำบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว รำล่อม้า ล่อช้าง และรำวงบุรีรัมย์ (ย้อนยุค) จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำ

 

สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติกว่า 200คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดต่อไป

/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าวภาพ