ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีน้ำป่าไหลกัดเซาะ ทล.118 เชียงใหม่ -เชียงราย ดังนี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีน้ำป่าไหลกัดเซาะ ทล.118 เชียงใหม่ -เชียงราย ดังนี้

1. สถานการณ์ปัจจุบันเส้นทาง ทล.118 ยังไม่สามารถเปิดการจราจรเนื่องจากจุด กม. 47
อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในค่ำวันนี้

2. ใการเดินรถโดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่-เชียงรายสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง คาดว่าคงจะเปิดให้เดินรถได้ในเส้นทางตามปกติในวันพรุ่งนี้

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องผ่านจอ LED ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงใหม่แห่งที่ 2 และ 3 (อาเขต)