Reporter&Thai Army

” ทหารเร่งช่วย “รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ระดมทีมแพทย์ทหาร ลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่อุทกภัยส่งรักษา ด่วน!!! พร้อมแจกของยังชีพ

” ทหารเร่งช่วย “รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ระดมทีมแพทย์ทหาร ลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่อุทกภัยส่งรักษา ด่วน!!! พร้อมแจกของยังชีพ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เวลา 09.00 น. พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ พันเอก เจนณรงค์ ขำฉา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมกับ พันโท นายแพทย์ ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้นำกำลังพล พร้อมยุทโปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่าายสุริยพงษ์ เข้าทำการลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงคนชราไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ , ผู้ป่วยด้วยอาการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ และ ผู้ป่วยโรคไต จำนวน 3 ราย ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้าน พื้นที่ประสบภัยได้ เพื่อลำเลียงส่งรักษาต่อที่ โรงพยาบาลน่าน ต่อไป บริเวณบ้านรองตอง หมู่ 2 และ บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เช่นเดียวกัน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เวลา 10.30 น. พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ พันเอก พงศ์ศิริ พงศ์อริยะมงคล นำชุดปฎิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย ชุดที่ 3 และ 4 พร้อมนำน้ำดื่มจำนวน 300 แพ็ค มอบให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ในพื่นที่ต่อไป