กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปัว และจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปัว และจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ลานเอนกประสงค์วัดน้ำยาว บ.น้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จว.น่าน โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๒๐ คน รายละเอียดตามภาพ