ข่าวกีฬา ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

กำนันหาดงิ้วเขิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการชวนวิ่งชวนเพื่อนวิ่ง นมัสการหลวงพ่อไซร้

23 มีนาคม 2567 นายวิรัช ลาดทะ กำนันตำบลหาดงิ้ว พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ.ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานวิ่งเพื่อนชวนเพื่อนวิ่ง นมัสการหลวงพ่อไซร้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก วัดที่สำคัญในพื้นที่ของตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

นายวิรัช ลาดทะ กำนัน ตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อนชวนเพื่อนวิ่ง นมัสการหลวงพ่อไซร้ ซึ่งหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลหาดงิ้ว เคารพนับถือ กราบไหว้ จึงได้จัดกิจกรรมการเดิน – วิ่ง ในครั้งนี้ ให้ประชาชนต่างพื้นที่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายของประชาชนที่มารวมตัวทุกเพศทุกวัย ได้ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกัน อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจ ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้รู้จักพื้นที่ตำบลหาดงิ้ว และตำบลใกล้เคียง อาทิเช่น แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน ชุมชน ด้วย เป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาในพื้นที่ตำบลหาดงิ้ว ได้เยี่ยมชม ณ สถานที่แห่งนี้

การจักกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้จักวัดช่องลม มนัสการหลวงพ่อไซร้ และรอยพระพุทธบาท  สนับสนุนทุนให้กับโรงเรียนและวัด ในตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์  และเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหาดงิ้วให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ส่วนระยะทาง ในการวิ่ง มี 4 ประเภท คือ  ฟันรัน ( Fun run ) ค่าสมัคร 400 บาท  ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีจำนวน 5 รุ่น ชาย/หญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัคร 250 บาท
รุ่นประชาชนทั่วไป  อายุ 30 – 39 ปี  อายุ 40 – 49 ปีอายุ 50 – 59 ปี และ อายุ 60 ขึ้นไป  มินิ มาราธอน ( Mini marathon ) ค่าสมัคร 500 บาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีจำนวน 5 รุ่น ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัคร 250บาท รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่น 30-39 ปี รุ่น 40-49 ปี รุ่น 50-59 ปี  และรุ่น 60ปีขึ้นไป รางวัลเป็นถ้วย ทุกประเภทการวิ่งอันดับ 1-5

โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จาก
ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ประชาชน และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอื่นๆ สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครวิ่งในโครงการเพื่อนชวนเพื่อนวิ่งในครั้งนี้ได้ โดยสอบถามจากเพจเพื่อนชวนเพื่อนวิ่ง นมัสการหลวงพ่อไซต์ ตามลิ้งค์นี้
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556084994673&mibextid=ZbWKwL

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน