ตัว แทนประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและคัดค้านโครงการก่อสร้างบ่อขยะแบบฝังกลบ และโรงงานคัดแยกขยะ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล.เข้าพบ รอง ผอ.รมน.จว.พ.ล.(ท) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 1330 ตัว แทนประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและคัดค้านโครงการก่อสร้างบ่อขยะแบบฝังกลบ และโรงงานคัดแยกขยะ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล.เข้าพบ รอง ผอ.รมน.จว.พ.ล.(ท) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยมี พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.39 โดยผู้ได้รับผลกระทบฯ ขอให้ฝ่ายทหารลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ่อขยะ ซึ่ง รอง ผอ.รมน.จว. พ.ล.(ท)ได้แจ้งให้ให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ เตรียมที่จะนัดหมายเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กับส่วนราช การที่เกี่ยวข้อง ,บริษัทที่รับดำเนินการบริหารจัดการขยะ,ทต.หัวรอฯ ต่อไป