# ลงพื้นที่ ปจว.ปชส. คลองแม่ข่าใหญ่ #

# ลงพื้นที่ ปจว.ปชส. คลองแม่ข่าใหญ่ #

เมื่อ 11-14 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ชุด ปจว.ปชส.สนภ.3 นทพ.

ได้ลงพื้นที่คลองแม่ข่าใหญ่ บ้านแม่ข่าน้อย ม.1 , บ้านแม่ข่าใต้ ม.9 และ ม.7 ต.ป่าแดด เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ ในการดำเนินการโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ช่วงที่ 4 คลองแม่ข่าใหญ่ ระยะทางรวม 3.840 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 150 หลังคาเรือน เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อย

ผลการสำรวจ ประชาชนในพื้นที่ ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า

ณ พื้นที่คลองแม่ข่าใหญ่ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่