ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ. เดินหน้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง ของเกษตรกร 10 คน ในพื้นที่9อำเภอ

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ. เดินหน้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง ของเกษตรกร 10 คน ในพื้นที่9อำเภอ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 14 ธ.ค.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสระน้ำประจำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งดำเนินการในปี 2548-2561ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 10 คน ในพื้นที่ อ.จังหาร, อ.หนองพอก, อ.โพนทอง, อ.เมือง, อ.โพธิ์ชัย, อ.ธวัชบุรี,อ.เกษตรวิสัย ,อ.อาจสามารถและที่ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
เกษตรกร ทั้ง 10 คน ได้ใช้ประโยชน์จากนำ้ในสระ ในด้านการเกษตรกรรมที่ใช้นำ้ไม่มากได้ตลอดทั้งปี เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว,พืชไร่,ปลูกกล้วยเลี้ยงสัตว์,เลี้ยงปลา เลี้ยงโ ค กระบือ และใช้ประโยชน์จากนำ้ในการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น พริก ,กล้วย ,ข้าวโพด ถั่วดิน สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากโครงการดังกล่าวฯพร้อมกันนี้ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

—///—ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–