พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔ (ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ) พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๑๕๐๖๓๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔ (ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ) พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถึงบึงพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผวจ.อ.น. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐๐ คน