นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับพบปะพูดคุยสอบถามปัญหากับพี่น้องพุทธศาสนิกชนตามโครงการ”กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์”

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับพบปะพูดคุยสอบถามปัญหากับพี่น้องพุทธศาสนิกชนตามโครงการ”กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์”และในการทำกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวตำบลดงลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดดงลาน หมู่ที่8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

้//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน