นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี”

จังหวัดร้อยเอ็ดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี”

ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้กับประชาชน เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการรักษาลำน้ำ ลำคลองในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำแนวทาง จิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตามเส้นทางรอบบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และคลองคูเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งแม่น้ำลำคลอง ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมกันกับจังหวัดร้อยเอ็ด และทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธาน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้ชุมชนริมนำ้ มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนสืบไป

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
////////////๑๐๑ smart city///////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ::: ภาพ/ข่าว
จิตอาสางานแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด/สื่อ๛