วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดปล่อยแถวออกตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 /สมนึก บุญศรี/รรายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดปล่อยแถวออกตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2562
/สมนึก บุญศรี/รรายงาน/0817082129–

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีปล่อยแถวออกตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ผู้แทน ผบ. มทบ. 27 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข และสมาชิก อส. เข้าร่วม

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งการจัดงานประเพณีดังกล่าว จะมีผู้ประกอบการมาให้บริการหลายประเภท ทั้งให้บริการเครื่องเล่น การให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม การให้บริการการเล่นการพนันที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการแสดงดนตรีในช่วงกลางคืนตลอดการจัดงาน

จึงต้องมีการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาเที่ยวงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการเครื่องเล่น รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงาน

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจสอบเครื่องเล่นในพื้นที่บริเวณงานด้วย

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

%d bloggers like this: