กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.2 พัน.15) อ.เวียงสา ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ อ.เวียงสา ร่วมจัดรถน้ำพ่นน้ำเพื่อลดละอองฝุ่น

เมื่อ 15 ก.พ.62,0900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.2 พัน.15) อ.เวียงสา ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ อ.เวียงสา ร่วมจัดรถน้ำพ่นน้ำเพื่อลดละอองฝุ่น บริเวณเส้นทางภายในพื้นที่ของแต่ละ อปท.ใน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: