พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ประจำพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.ลี้ และผู้นำชุมชน จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมไฟป่า

เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒, ๑๐๐๐
พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ประจำพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.ลี้ และผู้นำชุมชน จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดหล่ายหิน ต./อ.ลี้ จว.ล.พ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๗๐ คน

 

%d bloggers like this: