วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์เรีนนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 ชุมชนบ้านไร่ ม.1ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เปร็ง จ.สมุทรปราการ จำนวน 100 คน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 15 ก.พ.62 เวลา 15.00 น.ศูนย์เรีนนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 ชุมชนบ้านไร่ ม.1ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เปร็ง จ.สมุทรปราการ จำนวน 100 คน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักอินทรีย์ และการดำเนินงานของสภาผู้นำ

 

%d bloggers like this: